Bar覺nd覺rma
ASP/MS SQL
Bayi Fiyatlar覺m覺z
Bedava Web Sitesi
E-Posta
PHP/MySQL
Sunucu
 
ASP/MS SQL
NOT: Kredi kart覺 ile yap覺lan 繹demelerde %5 indirim ve an覺nda aktivasyon mevcuttur.


IsproNET d羹nyadaki en gelimi web kontrol paneli programlar覺ndan birini kullanmaktad覺r. IsproNET web kontrol panelinde bulunan 繹zellikler ve kullan覺m kolayl覺klar覺 sayesinde siteniz hakk覺ndaki b羹t羹n ayarlar覺 otomatik olarak sadece t覺klayarak yapman覺z m羹mk羹n.

Asl覺nda IsproNET'in kullanmakta olduu web kontrol paneli, sadece bir kontrol paneli deil. IsproNET web kontrol panelinde bulunan 繹zellikler sadece alan ad覺n覺z覺n ayarlar覺 ile s覺n覺rl覺 deil. SiteStudio gibi ek programlar覺 bedava hizmetinize sunmakta, t羹m 繹demelerinizi ve fiyatlar覺m覺z覺 otomatik olarak panel i癟inden takip etmenize izin vermekte ve hatta istediiniz say覺da alan ad覺n覺 otomatik olarak tescil etmenize izin vermektedir.

IsproNET'ten bar覺nd覺rma hizmeti almak i癟in, almak istediiniz plan覺n alt覺ndaki Sat覺n Al yaz覺s覺na t覺klay覺n覺z.

SiteStudio sayesinde web sayfalar覺n覺z覺 sadece t覺klayarak haz覺rlaman覺z m羹mk羹n. Demosunu kullanmak i癟in l羹tfen t覺klay覺n覺z. http://cp.ispro.net:8080/demo/servlet/

Eer reseller olmak istiyorsan覺z bize info@ispro.net.tr adresine e-mail gondererek ulaabilirsiniz. zel reseller planlar覺m覺z覺n fiyatlar覺n覺 uygun bulaca覺n覺za eminiz. Ek olarak kendizine ait reseller sitenizi yaparak IsproNET'ten ba覺ms覺z g繹r羹nerek m羹terilerinize daha profesy繹nel bir g繹r羹n羹m sunabilirsiniz.

Web kontrol paneli kullanma k覺lavuzlar覺na ulamak i癟in t覺klay覺n覺z. (Kullanma K覺lavuzu 襤ngilizcedir.)

Standart ASP/MS SQL
  Standart Win. 1 Standart Win. 2 Standart Win. 3
Disk Alan覺 250MB 500MB 1000MB
Bedava Trafik 48GB/Y覺l 96GB/Y覺l 192GB/Y覺l
Alanad覺 Adedi Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Trafik H覺z Limiti (Anl覺k Trafik) Limitsiz Limitsiz Limitsiz
MS SQL Veritabanlar覺 Limitsiz Limitsiz Limitsiz
E-posta Adresi Adedi Bedava Bedava Bedava
Alt-FTP Hesab覺 Adedi Limitsiz Limitsiz Limitsiz
E-posta Antivir羹s Bedava Bedava Bedava
IsproNET SiteStudio Bedava Bedava Bedava
Deneme Yok Yok Yok
Kurulum 0TL 0TL 0TL
Tekrarlanan 96TL/Y覺l 192TL/Y覺l 384TL/Y覺l
  Sat覺n Al Sat覺n Al Sat覺n Al
Mega ASP/MS SQL
  Mega Win. 1 Mega Win. 2 Mega Win. 3
Disk Alan覺 4000MB 8000MB 16000MB
Bedava Trafik 768GB/Y覺l 1536GB/Y覺l 3072GB/Y覺l
Alanad覺 Adedi Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Trafik H覺z Limiti (Anl覺k Trafik) Limitsiz Limitsiz Limitsiz
MS SQL Veritabanlar覺 Limitsiz Limitsiz Limitsiz
E-posta Adresi Adedi Bedava Bedava Bedava
Alt-FTP Hesab覺 Adedi Limitsiz Limitsiz Limitsiz
E-posta Antivir羹s Bedava Bedava Bedava
IsproNET SiteStudio Bedava Bedava Bedava
Deneme Yok Yok Yok
Kurulum 0TL 0TL 0TL
Tekrarlanan 150TL/Ay 300TL/Ay YAKINDA
  Sat覺n Al Sat覺n Al Yak覺nda
Not: 18% KDV fiyatlara dahil deildir.
Not: Bir plandan dierine ge癟i yapabilirsiniz ve limitlerinizi artt覺rabilirsiniz.
Ek Servisler ve Kaynaklar
  Kurulum Tekrarlanan Limit A覺m覺 Maksimum
Alanad覺 Bedava 0.32 YTL/Alanad覺/Ay - Limitsiz
Disk Alan覺 Bedava 0.02 YTL/MByte/Ay 0.12 YTL/MByte/Ay Limitsiz
MSSQL Veritaban覺 Bedava 0.16 YTL/Veritaban覺/Ay - Limitsiz
MSSQL Kullan覺c覺s覺 Bedava 0.04 YTL/Ay - Limitsiz
AntiSPAM Bedava 0.16 YTL/Adres/Ay - Limitsiz
Trafik Bedava 4.95 YTL/GByte/Ay 6.95 YTL/GByte/Ay Limitsiz
Mega Trafik* Bedava 2.95 YTL/GByte/Ay 4.95 YTL/GByte/Ay Limitsiz
Web 襤statistikleri (webalizer) Bedava 0.36 YTL/Ay - Limitsiz
Transfer K羹t羹羹 Bedava 0.36 YTL/Ay - Limitsiz
Ek IP Adresi Bedava 1.95 YTL/Ay - Limitsiz
ODBC Servisi Bedava 0.36 0.36  
ODBC DSN Kaydi Bedava 0.36 0.36  
Alt-FTP kullan覺c覺s覺 Bedava 0.08 YTL/Ay - Limitsiz
 

ASP/MS SQL Paketleri Alan Ad覺 Tescili ve Uzatma Fiyatlar覺
L羹tfen Alanad覺 Tescil hizmeti sayfas覺n覺 inceleyiniz.
Not: Kontrol panelinin uyar覺 mesaj覺 g繹ndermesine ramen uzat覺lmayan veya herhangi bir kullan覺c覺 ilemi ile kontrol paneli i癟erisinden uzat覺lamayan dolay覺s覺yla tescil s羹releri biten alanadlar覺n覺n ve panel hesab覺n覺n s羹resinin uzat覺lmas覺n覺 istemeyen m羹terilerin uzatma ilemlerinin manual olarak yap覺lmas覺 ve transfer edilen ama kontrol paneli 羹zerinde bar覺nd覺rlmayacak alanadlar覺n覺n ilemleri normal tescil 羹cretleri ile 羹cretlendirilir.

Not: 18% KDV fiyatlara dahil deildir.
* Sadece Mega planlar i癟in ge癟erlidir.

 

Baz覺 Dier zellikler:

IsproNET Web Kontrol Paneli hesab覺 ald覺覺n覺zda alabileceiniz bedava servisler:
Not: Bu liste b羹t羹n bedava servisleri i癟ermemektedir. Eer listede bulamad覺覺n覺z bir bilgi olursa l羹tfen sorunuz.

  • Limitsiz say覺da alan ad覺 tescili.
  • cretsiz URL Yonlendirme.
  • Sitenize 繹zel hata dokumanlar覺 yaratma imkan覺.
  • Error/Transfer k羹t羹k dosyalar覺na eriim.
  • E-posta takma adlar覺, y繹nlendirmeler ve e-posta alan ad覺 takma adlar覺.
  • FTP alt hesaplar覺.
  • E-posta SPF 繹zellii.
  • zelletirilmi DNS kay覺tlar覺 yaratabilme.
  • Web dosya y繹neticisi ile web 羹zerinden dosya ilemleri yapabilme.
  • IsproNET teknik destek bilet sistemine eriim.
Destek Konusunda nemli Bilgi
IsproNET bar覺nd覺rma planlar覺 kendizin kontrol panelinden yapabilecei ayarlar覺n destek ekibimiz
taraf覺ndan sizin i癟in yap覺lmas覺n覺 i癟ermemektedir. Eer ayarlarlar覺n覺z覺 bizim yapmam覺z覺
istiyorsan覺z aa覺daki destek 羹cretleri ge癟erlidir.

IsproNET servislerindeki bir aksakl覺k ile alakas覺 olmayan ve kullanma klavuzunda a癟覺klanm覺
olan konularda teknik destek verilmesi durumunda aag覺daki 羹cretler ge癟erlidir.

rnek olarak bir hosting paketi haz覺rlamak istiyorsunuz ama nas覺l haz覺rlanaca覺n覺 bilmiyorsunuz.
Bunu bizim sizin i癟in haz覺rlamam覺z/yada eitimini vermemiz i癟in ge癟en s羹re 15 dakika s羹rer ise
繹denmesi gereken 羹cret <30 Dak. b繹l羹m羹nden 19.95YTL'dir

IsproNET sisteminde bir ar覺za bulursan覺z, bunun d羹zeltilmesi veya belirli bir ilem yap覺lmas覺n覺
gerektirmeyen sorular覺n覺za verilecek destek bedavad覺r. rnek olarak bir hosting paketi haz覺rlamak
istiyorsunuz ama dokumanlarda bunun nerede anlat覺ld覺覺n覺 bulamad覺n覺z. Dokumandaki okuman覺z
gereken sayfa ve b繹l羹m numaralar覺na ait bilgileri destek ekibimizden alman覺z 羹cretsizdir.
Destek ve Eitim Servisi
  <30 Dak. 30 Dak. - 1 Saat 1-2 Saat 2-3 Saat 4+ Saat
Teknik Destek 19.95 YTL 29.95 YTL 49.95 YTL 69.95 YTL 19.95 YTL/Saat

 

Dip Notlar: 1 Planlar覺n disk alan覺 kullanabileceiniz web, e-posta ve mysql alanlar覺n覺n toplam覺n覺 belirtmektedir.


Disk alan覺 limitini aan hesaplar ay sonunda limit a覺m覺 羹creti ile 羹cretlendirilir.
Ayl覺k disk alan覺 limitinizi istediiniz zaman deitirebilirsiniz.

1 Varsay覺lan e-posta kotas覺 e-posta ba覺na 10MByte'd覺r.

2 Y覺ll覺k trafik limiti aylara paylat覺r覺l覺r ve ayl覺k limiti aan hesaplar ay sonunda limit a覺m覺 羹creti ile 羹cretlendirilir.
Ay sonunda ayl覺k limitinizin kullan覺lmayan k覺sm覺 dier aya devredilmez. Limit sadece s覺f覺rlan覺r.
Ayl覺k limitinizi istediiniz zaman deitirebilirsiniz. Trafik hem web hemde mail trafiini i癟erir

3 E-posta g繹nderme limiti g繹nderebileceiniz e-posta adedini belirtmektedir.
G繹nderilen e-postalar覺n toplam boyutu trafik kullan覺m覺n覺za eklenir.

IsproNET bu fiyatlar覺 uygun g繹rd羹羹 zaman deitirme hakk覺na sahiptir.

IsproNET bar覺nd覺rma anlamas覺na ulamak i癟in t覺klay覺n覺z.

Copyright 1995 - 2019 ISPRO 襤letiim Hizmetleri ve Yaz覺l覺m San. ve Ticaret A..
IsproNET bir Doanata Grubu Kuruluudur. 襤letiim: info@ispro.net.tr