Bar覺nd覺rma
ASP/MS SQL
Bayi Fiyatlar覺m覺z
Bedava Web Sitesi
E-Posta
PHP/MySQL
Sunucu
 
PHP/MySQLNOT: Kredi kart覺 ile yap覺lan 繹demelerde %5 indirim ve an覺nda aktivasyon mevcuttur. Dier metodlar (havale vs.) ile yap覺lan 繹demelerin ilenmesi 1-7 i g羹n羹 s羹rebilir.

IsproNET d羹nyadaki en gelimi web kontrol paneli programlar覺ndan birini kullanmaktad覺r. IsproNET web kontrol panelinde bulunan 繹zellikler ve kullan覺m kolayl覺klar覺 sayesinde siteniz hakk覺ndaki b羹t羹n ayarlar覺 otomatik olarak sadece t覺klayarak yapman覺z m羹mk羹n.

Asl覺nda IsproNET'in kullanmakta olduu web kontrol paneli, sadece bir kontrol paneli deil. IsproNET web kontrol panelinde bulunan 繹zellikler sadece alan ad覺n覺z覺n ayarlar覺 ile s覺n覺rl覺 deil. SiteStudio gibi ek programlar覺 bedava hizmetinize sunmakta, t羹m 繹demelerinizi ve fiyatlar覺m覺z覺 otomatik olarak panel i癟inden takip etmenize izin vermekte ve hatta istediiniz say覺da alan ad覺n覺 otomatik olarak tescil etmenize izin vermektedir.

IsproNET'ten bar覺nd覺rma hizmeti almak i癟in, almak istediiniz plan覺n alt覺ndaki Sat覺n Al! yaz覺s覺na t覺klay覺n覺z. Standart planlarda para geri iadesi mevcut deildir. Bu nedenle sat覺n almadan 繹nce kullanma klavuzunu ve bu sayfadaki bilgileri dikkatle inceleyiniz.

SiteStudio sayesinde web sayfalar覺n覺z覺 sadece t覺klayarak haz覺rlaman覺z m羹mk羹n. Demosunu kullanmak i癟in l羹tfen t覺klay覺n覺z. http://cp.ispro.net:8080/demo/servlet/

Eer reseller olmak istiyorsan覺z bize info@ispro.net.tr adresine e-mail gondererek ulaabilirsiniz. zel reseller planlar覺m覺z覺n fiyatlar覺n覺 uygun bulaca覺n覺za eminiz. Ek olarak kendizine ait reseller sitenizi yaparak IsproNET'ten ba覺ms覺z g繹r羹nerek m羹terilerinize daha profesy繹nel bir g繹r羹n羹m sunabilirsiniz.

Web kontrol paneli kullanma klavuzlar覺na (襤ngilizce kullanma klavuzu) ulamak i癟in t覺klay覺n覺z:

 Son Kullan覺c覺 Klavuzu
 PDF olarak
 HTML olarak

Not: HTML olarak klavuz daha kullan覺l覺d覺r

Standart PHP/MySQL
  Standart 1 Standart 2 Standart 3
Disk Alan覺 250MB 500MB 1000MB
Bedava Trafik 48GB/Y覺l 96GB/Y覺l 192GB/Y覺l
Alanad覺 Adedi Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Trafik H覺z Limiti (Anl覺k Trafik) Limitsiz Limitsiz Limitsiz
MySQL Veritabanlar覺 Limitsiz Limitsiz Limitsiz
E-posta Adresi Adedi Bedava Bedava Bedava
Alt-FTP Hesab覺 Adedi Limitsiz Limitsiz Limitsiz
E-posta Antivir羹s Bedava Bedava Bedava
IsproNET SiteStudio Bedava Bedava Bedava
Deneme 7 Gn Yok Yok
Kurulum 0TL 0TL 0TL
Tekrarlanan 72TL/Y覺l 144TL/Y覺l 288TL/Y覺l
  Dene Al Sat覺n Al Sat覺n Al
Mega PHP/MySQL
  Mega 1 Mega 2 Mega 3
Disk Alan覺 4000MB 8000MB 16000MB
Bedava Trafik 768GB/Y覺l 1536GB/Y覺l 3072GB/Y覺l
Alanad覺 Adedi Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Trafik H覺z Limiti (Anl覺k Trafik) Limitsiz Limitsiz Limitsiz
MySQL Veritabanlar覺 Limitsiz Limitsiz Limitsiz
E-posta Adresi Adedi Bedava Bedava Bedava
Alt-FTP Hesab覺 Adedi Limitsiz Limitsiz Limitsiz
E-posta Antivir羹s Bedava Bedava Bedava
IsproNET SiteStudio Bedava Bedava Bedava
Deneme Yok Yok Yok
Kurulum 0TL 0TL 0TL
Tekrarlanan 100TL/Ay 200TL/Ay 400TL/Ay
  Sat覺n Al Sat覺n Al Sat覺n Al
Not: 18% KDV fiyatlara dahil deildir.
Not: Bir plandan dierine ge癟i yapabilirsiniz ve limitlerinizi artt覺rabilirsiniz.
Not: Aksi belirtilmedii s羹rece kaynak ve fiyat bilgileri y覺ll覺kt覺r.
Ek Servisler ve Kaynaklar
  Kurulum Ekstra Limit A覺m覺 Maksimum
Alanad覺 Bedava 0.49 TL/Alanad覺/Ay - Limitsiz
Disk Alan覺 Bedava 0.02 TL/MByte/Ay 0.04 TL/MByte/Ay Limitsiz
MySQL Veritaban覺 Bedava 0.16 TL/Veritaban覺/Ay - Limitsiz
MySQL Kullan覺c覺s覺 Bedava 0.04 TL/Ay - Limitsiz
AntiSPAM Bedava 0.16 TL/Adres/Ay - Limitsiz
Trafik Bedava 0.95 TL/GByte/Ay 1.95 TL/GByte/Ay Limitsiz
Mega Trafik* Bedava 0.45 TL/GByte/Ay 0.95 TL/GByte/Ay Limitsiz
Web 襤statistikleri (webalizer) Bedava 0.36 TL/Ay - Limitsiz
Transfer K羹t羹羹 Bedava 0.36 TL/Ay - Limitsiz
Ek IP Adresi Bedava 1.95 TL/Ay - Limitsiz
Alt-FTP kullan覺c覺s覺 Bedava 0.08 TL/Ay - Limitsiz
Not: demesi zamanl覺 yap覺lmam覺 kontrol paneli hesaplar覺n覺n g羹n sonu ilemlerinden 繹nce re-aktivasyonu ve iletiim e-posta adresinin manual olarak taraf覺m覺zdan deitirilmesi 9.95TL+KDV teknik destek 羹cretlendirmesine tabiidir.
Not: Alanadlar覺n覺 kesinlikle hesab覺n覺zdan kald覺rmay覺n覺z. Eer alanad覺n覺 varsay覺lan ayarlar覺na getirmek istiyorsan覺z alanad覺na ait web ve e-posta servislerini kapat覺p a癟man覺z yeterlidir. Sistemden alanad覺n覺n silinmesi (nedeni ne olursa olsun) dolay覺s覺 ile otomatik uzatma 繹zellikleri kaybolmu alanadlar覺na bu 繹zelliin manual olarak eklenmesi alanad覺 ba覺na 9.95TL+KDV teknik destek 羹cretlendirmesine tabiidir.

PHP/MySQL Paketleri Alan Ad覺 Tescil ve Transfer Fiyatlar覺
L羹tfen Alanad覺 Tescil hizmeti sayfas覺n覺 inceleyiniz.
Not: Kontrol panelinin uyar覺 mesaj覺 g繹ndermesine ramen uzat覺lmayan veya herhangi bir kullan覺c覺 ilemi ile kontrol paneli i癟erisinden uzat覺lamayan dolay覺s覺yla tescil s羹releri biten alanadlar覺n覺n ve panel hesab覺n覺n s羹resinin uzat覺lmas覺n覺 istemeyen m羹terilerin uzatma ilemlerinin manual olarak yap覺lmas覺 ve transfer edilen ama kontrol paneli 羹zerinde bar覺nd覺rlmayacak alanadlar覺n覺n ilemleri normal tescil 羹cretleri ile 羹cretlendirilir.

PHP/MySQL Paketleri SSL Sertifikalar覺
S羹re RapidSSL QuickSSL QuickSSL Premium TrueBizID TrueBizID Wildcard
1 Y覺l - 80 TL 160 TL 200 TL 1000 TL
2 Y覺l - 150 TL 300 TL 340 TL 1800 TL
3 Y覺l 50 TL 220 TL 440 TL 480 TL 2600 TL
Not: 18% KDV fiyatlara dahil deildir.
* Sadece Mega planlar i癟in ge癟erlidir.

Baz覺 Dier zellikler:

IsproNET Web Kontrol Paneli hesab覺 ald覺覺n覺zda alabileceiniz bedava servisler:
Not: Bu liste b羹t羹n bedava servisleri i癟ermemektedir. Eer listede bulamad覺覺n覺z bir bilgi olursa l羹tfen sorunuz.
  • Limitsiz say覺da alan ad覺 tescili.
  • cretsiz URL Yonlendirme.
  • Sitenize 繹zel hata dokumanlar覺 yaratma imkan覺.
  • Error/Transfer k羹t羹k dosyalar覺na eriim.
  • E-posta takma adlar覺, y繹nlendirmeler ve e-posta alan ad覺 takma adlar覺.
  • FTP alt hesaplar覺.
  • E-posta SPF 繹zellii.
  • zelletirilmi DNS kay覺tlar覺 yaratabilme.
  • Web dosya y繹neticisi ile web 羹zerinden dosya ilemleri yapabilme.
  • IsproNET teknik destek bilet sistemine eriim.

Destek Konusunda nemli Bilgi IsproNET bar覺nd覺rma planlar覺 kendizin kontrol panelinden yapabilecei ayarlar覺n destek ekibimiz taraf覺ndan sizin i癟in yap覺lmas覺n覺 i癟ermemektedir. Eer ayarlarlar覺n覺z覺 bizim yapmam覺z覺 istiyorsan覺z aa覺daki destek 羹cretleri ge癟erlidir.

IsproNET servislerindeki bir aksakl覺k ile alakas覺 olmayan ve kullanma klavuzunda a癟覺klanm覺 olan konularda teknik destek verilmesi durumunda aag覺daki 羹cretler ge癟erlidir.

rnek olarak bir hosting paketi haz覺rlamak istiyorsunuz ama nas覺l haz覺rlanaca覺n覺 bilmiyorsunuz. Bunu bizim sizin i癟in haz覺rlamam覺z/yada eitimini vermemiz i癟in ge癟en s羹re 15 dakika s羹rer ise 繹denmesi gereken 羹cret <30 Dak. b繹l羹m羹nden 19.95TL'dir

IsproNET sisteminde bir ar覺za bulursan覺z, bunun d羹zeltilmesi veya belirli bir ilem yap覺lmas覺n覺 gerektirmeyen sorular覺n覺za verilecek destek bedavad覺r. rnek olarak bir hosting paketi haz覺rlamak istiyorsunuz ama dokumanlarda bunun nerede anlat覺ld覺覺n覺 bulamad覺n覺z. Dokumandaki okuman覺z gereken sayfa ve b繹l羹m numaralar覺na ait bilgileri destek ekibimizden alman覺z 羹cretsizdir.

IsproNET bildirilen ar覺zan覺n incelenmesi i癟in yap覺lan teknik 癟al覺ma sonucunda m羹terinin harcanan s羹re i癟in 羹cretlendirilip 羹cretlendirilmeyecei konusunda karar verme hakk覺na sahiptir

Destek ve Eitim Servisi
  <30 Dak. 30 Dak. - 1 Saat 1-2 Saat 2-3 Saat 4+ Saat
Teknik Destek 19.95 TL 29.95 TL 49.95 TL 69.95 TL 19.95 TL/Saat

* IsproNET bu fiyatlar覺 uygun g繹rd羹羹 zaman deitirme hakk覺na sahiptir.
* IsproNET bar覺nd覺rma anlamas覺na ulamak i癟in t覺klay覺n覺z.
Copyright 1995 - 2019 ISPRO 襤letiim Hizmetleri ve Yaz覺l覺m San. ve Ticaret A..
IsproNET bir Doanata Grubu Kuruluudur. 襤letiim: info@ispro.net.tr